Återvinningsstationer i Bjurholm

I Bjurholms kommun finns Återvinningsstationer lokaliserade på följande platser:

• Agnäs, längs väg 353 vid Öre älv (på samma sida som rastplatsen)
• Balsjö, bredvid ICA-butiken
• Bjurholms tätort, bredvid Konsumbutiken
• Återvinningscentralen (ÅVC), Kyrktjärn

Felanmälan på återvinningsstationer 0200-88 03 11
Måndag – fredag, kl.08:00-20:00
Lördag och söndag, kl.10:00-16:00

Återvinning, frågor och synpunkter 0200-88 03 10
Måndag – torsdag, kl.08:00-17:00
Fredagar, kl.08:00-16:00
Stängt för lunch, kl.11:30-12:30

Producentansvar (för företag) 0200-88 03 10
Måndag – torsdag, kl.09:00-16:00
Fredagar, kl.09:00-15:00
Stängt för lunch, kl.11:30-12:30

Ansvarig för återvinningsstationerna är FTI- Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

http://www.ftiab.se/

Felanmälan

Kontaktperson: Gatuingenjör - Vakant