Eldningsförbud

Det tidigare förbudet skärps nu till att omfatta all eldning utomhus, även vid särskilda iordningsställda grillplatser samt användande av portabla sprit- och gasolkök, engångsgrillar eller annan utrustning som har direkt markkontakt. Förbudet gäller från och med 11 juli och tillsvidare.

På grund av torra markförhållanden råder eldningsförbud i skog och mark i Bjurholms kommun.

Beslutet omfattar eldning med öppen låga samt arbeten som kan ge upphov till gnistbildning.

Undantag gäller för hygges- och naturvårdsbränningar som anmäls till SOS Alarm. Det är tillåtet att elda med kol eller briketter i fasta, iordningsställda grillplatser och i utegrillar i egen trädgård.

Det är räddningscheferna i flertalet kommuner som beslutat om ett omedelbart eldningsförbud. Eldningsförbudet gäller Umeå, Vindeln, Robertsfors, Nordmaling och Vännäs. Sedan tidigare råder det eldningsförbud i flertalet andra kommuner i Västerbotten.

Kontaktperson: Conny Eriksson