Barn och utbildning

Barn med cyklar

Fritidsgård/UG

Här finns öppettider och information om fritidsgården i kommunen.

Schoolsoft

SchoolSoft ger en samlad inblick i barnens skolvärld.


Ansikten på fyra flickor

Skolskjuts

Grundskoleelever som har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts.