Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar förebyggande genom att följa barnens hälsoutveckling och erbjuda kontinuerliga hälsoundersökningar, vaccinationer och speciella insatser vid behov.

Johanna Olofsson, skolsköterska
Tel: 0932 140 50, 070-325 95 53
E-post: johanna.olofsson@bjurholm.se