Gläntan

Gläntan är kommunens nyaste förskola i centrala delarna av Bjurholm.

Förskolan består av tre avdelningar Haren, Humlan och Räven, för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan befinner sig i de nya paviljongerna som är placerade vid Smedvägen.

Inom gångavstånd finns den kommunala servicen i form av bland annat badhus, bollhall och bibliotek. Naturen finns också i närheten av förskolan.

Kontaktuppgifter
Smedvägen 3
916 31 Bjurholm
Haren: 070-215 80 04
Humlan: 073-394 29 58
Räven: 070-288 71 01