Norrskenet

Förskolan Norrskenet ligger i den gamla lärarbostaden i Balsjö och drivs i enskild regi med en avdelning för åldrarna 1-5 år, samt en fritidsavdelning för åldrarna 6-12 år.

Vi ser på utveckling och lärande ur ett helhetsperspektiv och använder oss av äventyrspedagogik för att uppnå visionen att skapa barnens bästa förskola, där deras intressen och behov står i centrum.

Vi är en glesbygdsförskola i det lilla formatet som har en unik möjlighet att skapa trygghet och närhet genom starka band mellan barnen, vårdnadshavarna, pedagogerna och huvudman/ledning. Alla är lika viktiga för att barnen ska trivas med de dagliga rutinerna och den pedagogiska verksamheten.

Kommunikation och samverkan är viktiga för oss, både inom förskolan och utanför. Genom till exempel föräldramöten, veckobrev och utåtriktade aktiviteter som involverar byns föreningar och invånare i alla åldrar skapar vi ett sammanhang, både historiskt och geografiskt. Det hjälper till att öka barnens förståelse för hur det är att leva och bo på landsbygden.

Vill du veta mer om Norrskenet besök gärna vår webbplats Länk till annan webbplats. eller hör av er till oss!

Kontaktuppgifter
Lillvägen 36
916 92 Bjurholm
Telefon: 073-079 66 83

Ansvarig förskolechef, Emma Falk, emma@norrskenetibyn.se

Huvudman
Förskolan Norrskenet i byn AB, som ägs av Emma Falk och Anna Edlund.