Örnen

I Bjurholms tätort ligger förskolan Örnen. Avdelningarna Granen, Björken och Rönnen är åldersblandade avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan har en fin gård som inbjuder till många olika slags lekar, och på gångavstånd finns den kommunala servicen i form av bland annat badhus, bollhall och bibliotek. Även naturen finns i närheten av förskolan.

Kontaktuppgifter
Brännavägen 4
916 31 Bjurholm
Granen: 0932-140 69
Björken: 0932-140 83
Rönnen: 0932-140 71
Kök: 0932-140 70