Fritidshem

Fritidshemmet Grenen är inrymd i Castorskolans lokaler som ligger i centrala Bjurholm. Grenen tar emot barn i åldrarna 6 – 12 år och kompletterar hemmet och skolan.

Vi har nära till skog och natur och har gångavstånd till simhall, idrottshall och bibliotek.

Under skoltid samarbetar vi med förskoleklass och grundskolans tidigare skolår under olika arbetsformer och med olika innehåll. God kommunikationsförmåga, god social kompetens och en god värdegrund värderar vi högt att varje barn ska utveckla i vår verksamhet.

Vi lyssnar mycket till barnens intresse, behov och önskemål när vi planerar vår verksamhet och vår önskan är att vi tillsammans med barnen och föräldrarna ska skapa en trygg, rolig och stimulerande firitdsverksamhet.

Fritidshemmet håller öppet vardagar kl.06.00–17.30.