Läsårstider och lov

Här kan du ta del av grundskolan och grundsärskolans läsårstider och lovdagar.

Höstterminen 2023

Elever 2023-08-21--2023-12-21

Lärare 2023-08-14--2023-12-21

Lovdagar hösttermin 2023

 • v.38 19/9 studiedag - ledigt för elever
 • v.44 - höstlov

Vårterminen 2024

 • Elever 2024-01-09--2024-06-11
 • Lärare 2024-01-08--2024-06-18

Lovdagar vårtermin 2024

 • v.10 - sportlov
 • v.14 - påsklov
 • v.18 1/5 - lovdag första maj
 • v.19 9/5 - lovdag/helgdag
 • v.19 10/5 - lovdag i samband med Kristi himmelsfärds dag
 • v.23 6/6 - lovdag Nationaldagen

Ytterligare en studiedag under läsåret läggs in av rektor och meddelas på Schoolsoft.

Skoldagen startar tidigast klockan 8.20 och slutar senast klockan 15.30.

Elevernas skolår: 178 dagar.

Lärarnas arbetsår: 194 dagar.

Angående lovgivning

 • Studieresultat och frånvaro ska vägas in vid bedömning om ledighet ska beviljas.
 • Mentor/klassföreståndare får bevilja ledighet för högst fem dagar under ett läsår.
 • Ledighet mer än fem dagar beviljas av rektor.