Musikskola

Från årskurs 4 kan man söka sig till musikskolan, men även yngre elever kan söka i mån av plats. Ca 40 elever är inskrivna i musikskolan. Vi kan erbjuda lektioner i piano, gitarr, bas, trummor, sång samt spela i grupp.

Efter beslut i kommunfullmäktige drogs musikskolan in 1996. Efter många motioner om att återinföra musikskolan startade den igen hösten 2002. Från våren 2011 bedrivs musikskolan i nya lokaler på Folkets Hus.

Platsantalet för musikundervisningen är begränsad. Urval görs från inkommande datum, val av instrument och tillgång till lärare. De som inte kommer med ställs på kö.

Musikskolan har en vårkonsert och medverkar även vid skolavslutningar.

För deltagande i musikskolans verksamhet tas en terminsavgift ut.

  • Avgift 650 kr/termin
  • Syskon 400 kr/termin
  • Extra lektion för elev (fler instrument) 400 kr/termin
  • Hyra av musikinstrument 250 kr/termin

Kostnad för litteratur tillkommer. Ansvarig för musikskolan beställer läromedel som
sedan debiteras vårdnadshavare.

Musikskolan administreras av biblioteket dit man kan vända sig om man har frågor.