Kontaktuppgifter barn och utbildning

 Skolkontoret hittar du i centrala Bjurholm på Castorskolan, Rektorsgatan 1.

Skolassistent/Skolskjutshandläggare
Ann-Cathrine Ulander
Telefon: 0932-140 46
E-post: ann-cathrine.ulander@bjurholm.se

Postadress: Bjurholms Kommun, Castorskolan, 916 81 Bjurholm.

Ledning

Skolchef
Pia Bolin
Telefon: 0932-141 75
E-post: pia.bolin@bjurholm.se

Rektor Castorskolan (åk 4-9, grundsärskolan)
Erika Malmbo
Telefon: 0932-140 47
E-post: erika.malmbo@bjurholm.se

Rektor Castorskolan (åk F-3, fritidshem, Komvux)
Karin Åberg
Telefon: 0932-140 60
E-post: karin.aberg@bjurholm.se

Rektor Förskolor Gläntan, Örnen Bjurholm
Caroline Wikström
Telefon: 0932-140 45
E-post: caroline.wikstrom@bjurholm.se

Elevhälsa

Skolsköterska
Johanna Olofsson
Telefon: 0932-140 50
E-post: johanna.olofsson@bjurholm.se

Specialpedagog
Agneta Nilsson
Telefon: 0932-140 55
E-post: agneta.nilsson@bjurholm.se

Skolkurator
Katarina Eriksson
Telefon: 0932-141 54
E-post: katarina.eriksson@bjurholm.se

Skolpsykolog (arbetar onsdagar)
Elin Jakobsson
Telefon: 070-950 51 69
E-post: elin.jakobsson@bjurholm.se

Övriga

Studie- och yrkesvägledare Grundskola och Vuxenutbildning, SFI
Sahra Andersson
Telefon: 0932-141 40
E-post: sahra.andersson@bjurholm.se

Fritidsgården i Bjurholm
Telefon: 0932-140 37
E-post: caroline.wikstrom@bjurholm.se