Läsårsdata

Här kan du ta del av grundskolan och grundsärskolans läsårstider.

Vårterminen 2023

 • Elever 2023-01-10-- 2023-06-13
 • Lärare 2023-01-09--2023-06-20

Lovdagar vårterminen

 • v.10 6-10/3 Sportlov
 • v.15 10-14/4 Påsklov
 • v.18 1/5 Första maj
 • v.18 2/5 Lovdag för elever, utbildningsdag för lärare
 • v.20 19/5 Lovdag i samband med Kristi himmelsfärd
 • v.23 6/6 Lovdag Nationaldagen

Skoldagen startar tidigast klockan 8.20 och slutar senast klockan 15.30.

Elevernas skolår: 178 dagar.

Lärarnas arbetsår: 194 dagar.

Angående lovgivning

 • Studieresultat och frånvaro ska vägas in vid bedömning om ledighet ska beviljas.
 • Mentor/klassföreståndare får bevilja ledighet för högst fem dagar under ett läsår.
 • Ledighet mer än fem dagar beviljas av rektor.