Schoolsoft

Schoolsoft är ett program där du kan se schema göra frånvaroanmälan mm.