Skolskjuts

Elev i förskoleklass t o m årskurs 3 som har minst 2 km och elev i åk 4-9 som har minst 3 km mellan hemmet (tomtgräns/gårdsplan) och hållplats/skolan är berättigad till kostnadsfri skolskjuts.

Vid adressändring under termin tag kontakt med skolskjutsansvarig för beställning av busskort enligt reglerna ovan.

Våra egna skolskjutsar

Östervik, Braxsele, Balfors-Balåker-Nylunda-Lill-Vännäs , Degernäs - PA Johanssons Taxi.

Länstrafikturer vårterminen 2023

  • 113 Bredträsk -Boreal
  • 142 Örträsk - Boreal
  • 144 Agnäs - Boreal
  • 145 Brännland - Boreal, turen Brännland-Vitvattnet-Bastuträsk fortsätter att gå samma väg även under kommande läsår, ingen växling av avgångsplatser. Buss avgår från Brännland kl.07.20 och från Bastuträsk ca kl.07.45.
  • 155 Ström - Ottervattnet - Bjurholm - Boreal

Har du glömt något i buss eller taxi?

Boreal Kundtjänst, 020-301 301

Länstrafiken Kundtjänst, 0771-100 110

Per Anders Johansson Taxi, 070-560 91 82