Specialskola

På uppdrag av staten driver Specialpedagogiska skolmyndigheten pecialskolor för elever som behöver en annan skolform.

En specialskola består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • Som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning.
  • Med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar.
  • Med grav språkstörning.
  • Med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.