Vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning i Bjurholm erbjuder kompletterande utbildning för dig som vill studera vidare eller läsa en yrkesutbildning.
Klicka på respektive område för mer information.

Kontaktuppgifter

Studie- och yrkesvägledare: Sahra Andersson, tel: 0932-141 40, 073-047 28 67, e-post: sahra.andersson@bjurholm.se

Rektor: Erika Malmbo, tel: 0932-140 47

SFI - Svenska för invandrare

Svenska för invandrare riktar sig till dig som har ett annat modersmål än svenska och är ny i Sverige. Undervisningen bedrivs på olika nivåer (kurs A - D) och nya elever antas löpande. Innan du börjar dina SFI-studier har du ett inskrivningssamtal som du bokar via studie- och yrkesvägledaren.

Kontaktuppgifter
SFI: Tel 0932-141 35, 073-827 03 39 (nås efter klockan 14.00)

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning riktar sig till dig som saknar godkända betyg från grundskolan.
Vi erbjuder grundskolekurser för dig som till exempel vill komplettera med behörighet för vidare studier. Vi erbjuder grundskolestudier på distans och vid behov klassrumsundervisning på annan ort.

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning riktar sig till dig som saknar godkända betyg från gymnasiet. Vi erbjuder gymnasiekurser för dig som till exempel vill komplettera till ett Slutbetyg, gymnasieexamen eller andra kurser för behörighet till vidare studier.

Det omfattar både teoretiska kurser och yrkesutbildningar. Vi erbjuder gymnasiekurser på distans och vissa yrkesutbildningar bedrivs på annan ort.
OBS! Slutbetyg får utfärdas fram till och med 1 Juli 2025. Därefter utfärdas endast gymnasieexamen.

Lärcenter

På Lärcenter bedrivs SFI undervisning måndag-fredag.

Här erbjuds även stöd till dig som studerar på distans. Här finns studieplatser för distansstuderande och våra pedagoger erbjuder individuellt stöd varje vecka.
OBS! Tid måste förbokas.

Vi har även möjlighet att utföra nivåtester bland annat i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska för att bestämma vilken kurs som är lämplig för just dig att starta på.

Kontaktuppgifter
Lärcenter: 0932-141 35, 073-827 03 39 (nås efter klockan 14.00)

Validering på Komvux

Om du har tidigare erfarenhet och kunnande inom ett eller flera yrkesområden men saknar formella betyg eller intyg har du möjlighet att genomgå en validering. Med validering menas att du kan få dina erfarenheter och kunnande bedömda. Du kan antingen validera mot ett intyg eller ett betyg genom prövning av ditt kunnande. Detta utifrån vilket mål och syfte du har med valideringen.

Är du intresserad eller har frågor om valideringsprocessen kan du boka ett samtal med studie- och yrkesvägledaren för att göra en inledande kartläggning. Om du blir antagen till sökt yrkesutbildning erbjuds du därefter en fördjupad kartläggning av utbildningsanordnaren som eventuellt kan leda till validering och förkortad utbildningstid. Mer information om valideringsprocessen får du när du blir antagen till yrkesutbildningen.

Film om hur validering fungerar

Klicka här för att se filmen på Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studie- och yrkesvägledning

Om du bor i Bjurholms kommun och funderar på att studera eller byta yrke så kan du få stöd av en studie- och yrkesvägledare.
Studie- och yrkesvägledaren kan förutom vägledningssamtal också ge information om studier inom vuxenutbildningen, behörighet och om studieekonomi.

Ett vägledningssamtal är ett individuellt samtal som handlar om dina tankar och önskemål kring studier och arbete. Tillsammans pratar vi om dina erfarenheter och dina mål så att du kan få förutsättningar att göra ett så väl genomtänkt val som möjligt.

Förbered dig inför vägledningssamtalet!

  • Fundera över vad du kan ta reda på själv och vad du behöver hjälp med av studie- och yrkesvägledaren.
  • Notera frågor och funderingar på valfritt sätt som stöd för minnet.
  • Ha gärna dina tidigare betyg till hands innan samtalet med studie- och yrkesvägledaren, till exempel gymnasiebetyg eller betyg från andra skolor.
  • Meddela vid bokning av samtalet om du har annat modersmål än svenska och är i behov av tolkstöd på ditt modersmål vid samtalet.

Kontakta studie- och yrkesvägledare för att boka ett vägledningssamtal.