Vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen i Bjurholms kommun vänder sig till dig som vill komplettera dina studier på grundläggande nivå och gymnasial nivå för att till exempel läsa upp betyg, slutföra studier, få behörighet till högre studier eller en yrkesutbildning.

Vi har även möjlighet att utföra nivåtester ibland annat svenska, svenska som andraspråk,
matematik, engelska för att bestämma vilken kurs det är lämpligt att starta på.
Det kan vara om du inte har studerat på länge och exempelvis har förvärvat kunskaper på annat sätt.

I samverkan med andra kommuner i Västerbotten samverkar vi kring utbildning och utbud och har en gemensam webbplats.