Körschema sophämtning

Hämtning av hushållsavfall - gröna tunnan och utsorterat matavfall - bruna tunnan under 2021 kommer att ske på ordinarie hämtningsdag oavsett om den infaller på en helgdag eller dag före helgdag.

Sopkärlen ska stå på plats kl.06.00 hämtningsdagen.