Plockanalyser

Plockanalys är en metod för att karaktärisera avfall vilket innebär att avfallet handsorteras i olika fraktioner.

Dessa vägs separat och en procentuell avfallssammansättning kan beräknas. Genom plockanalysen får man fram det underlag som krävs för att förändra eller utvärdera ett insamlingssystem.

Plockanalys Västerbotten 2020.PDF