Agnäs

Agnäs, ca 10 km söder om Bjurholms tätort längs väg 353 vid Öreläven mot Nordmaling

Agnäs från Rågberget. Foto: Yvonne Efverlund

Agnäs från Rågberget. Foto: Yvonne Efverlund

Agnäs är kommunens äldsta by med anor från år 1535 och en av kommunens större byar. Det som är utmärkande för byn är den mäktiga ångermanländska naturen. Öreälven ringlar sig djupt under höga nipor och har lämnat efter sig mängder av ogar (korvsjöar) då älvens meanderbildningar ändrats under århundradenas lopp. Kanotpaddling, fiske och långpromenader längs älven är populära fritidssysselsättningar för friluftsmänniskor. Vintersportparadiset Agnäsbacken på Rågberget är populärt för många långt utanför kommunens gränser. Jord- och skogsbruk har under alla tider varit den dominerande näringen. I byn finns en välsorterad lanthandel.

Bjurholms kommun förvaltar två hyresfastigheter i byn.

Agnäs 106, 108, 110, 112, 114, 116, Agnäs 2:53
Agnäs 113, Agnäs 2:55