Bra att veta om bostadsverksamheten

För att du ska veta vad som gäller i ditt boende så har vi här satt ihop all tänkbar information som du som hyresgäst kan ha nytta av.

Riktlinjer kommunens bostadsverksamhet är antagna av kommunstyrelsen 2021 och Riktlinjer och Uthyrningspolicy finns att läsa i sin helhet via länkar längst ner på sidan.

Där hittar du även e-tjänster som är knutna till bostadsverksamheten och länkar till bra information.

Saknar du något på sidan eller har andra frågor kontakta
Fastighetssamordnare Tel: 0932-140 00

Autogiro

Med Autogiro dras rätt belopp automatiskt från ditt konto. Du slipper hålla reda på räkningar, förfallodatum och du riskerar inga förseningsavgifter. Det innebär det att du slipper knappa in bankgironummer, OCR-nummer, datum och belopp. Betalaren är ansvarig för att det på betalningsdagen finns täckning på kontot.

Autogiro är kostnadsfritt.

Skulle det vara så att det är något som inte stämmer har du möjlighet att stoppa en betalning genom att ta kontakt med kommunens ekonomiavdelning.

Anmäl betalning via autogiro i e-tjänst via länk längst ner på sidan.

Badrum

Inga infästningar i badrummen är tillåtna, du får inte borra eller skruva i väggar eller golv.

Även om badrummet är ett våtrum så bör du vara försiktig med vattnet så att det inte uppstår vattenskador.

Undvik dåligt lukt genom att rengöra golvbrunnen och vattenlåset i tvättstället med jämna mellanrum.

Duschdraperi ingår ej i lägenhetsstandarden så den måste du själv införskaffa och hänga upp.

Balkong

Balkonglådor ska hänga på insidan av balkongräcket för att förhindra att de ramlar ner och skadar andra.

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att tända marschaller på balkongerna och ej heller att grilla.

Det är inte tillåtet att skaka mattor eller mata fåglar på din balkong då deras spillning skräpar ner och maten drar till sig råttor.

Du ansvarar även för att skotta bort snö på din balkong. Låt inte snön ligga kvar för länge då det ökar risken för att den förvandlas till is och blir svårt att få bort.

Barnvagnar

Lämna inte barnvagnen i trapphuset eller i entrén eftersom den kan hindra grannar och uttryckningspersonal att komma fram. I en del av våra fastigheter finns det särskilda parkeringar för bland annat barnvagnar.

Entréer och trapphus måste vara framkomliga för utryckningspersonal.

Bopärm

I varje lägenhet finns en Bopärm med information likt den här på hemsidan.

Denna pärm skall förvaras av den boende och återlämnas när hyreskontraktet upphör. Vid borttappad pärm debiteras 500 kr.

Bostadskö

För att kunna söka lägenhet i Bjurholms kommun måste du vara registrerad i vår bostadskö. Registrering sker via e-tjänst, länkar hittar du längst ner på sidan.

När du registrerat dig i vår bostadskö startar din kötid och du kan anmäla intresse för lägenheter som blir lediga. Det är kostnadsfritt att stå i bostadskön.

Du ska vara 18 år fyllda för att kunna registrera dig i bostadskö.

Grundkrav för att ansöka om bostad

 • Du ska vara myndig innan tecknande av avtal
 • Du får ej ha betalningsanmärkningar hos Kronofogden, kreditupplysning tas.
 • Du ska ha svenskt personnummer.
 • Du kan endast ha ett hyresavtal hos Bjurholms kommun.
 • Har en giltig hemförsäkring from inflyttningsdatum.
 • Du som har hyresavtalet ska också var den som bor i lägenheten.
 • Du ska ha en giltig inkomst.

När din köplats är registrerad kan du logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. och se uppgifter om din köplats, ändra kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer etcetera. Manual för Mina sidor hittar du längst ner på sidan.

Brandvarnare

Brandvarnare finns monterade i samtliga lägenheter hos oss. Saknas det brandvarnare så kontakta oss så monterar vi in en.

Det är viktigt att du genomför en regelbunden funktionskontroll av din brandvarnare samt byter batteri när det blir aktuellt.

Brandvarnaren tillhör lägenheten och får inte medtagas vi avflyttning.

Cyklar

Du får inte parkera cykel i trapphus eller entréer eftersom den kan hindra grannar och uttryckningspersonal att komma fram.

En del fastigheter har speciella rum för förvaring utav cyklar m.m. och där är det inte tillåtet att parkera elfordon, elrullstolar, mopeder eller liknande fordon.

Diskmaskin

Om det är möjligt så får du ha egen diskmaskin i lägenheten men kontakta Bjurholms kommun för vidare information om inköp och installation. Installation ska ske av fackman utsedd utav Bjurholms kommun och efter skriftligt godkännande. Du får själv bekosta installation.

I dessa fall måste vi tyvärr neka installering

 • Om underskåpen i köket är av lägre än nuvarande standard
 • I platsbyggda kök där det inte finns ett separat skåp att ta ut

Dörrar

Som hyresgäst får man plocka bort innerdörrar i lägenheten, men dom måste återmonteras innan du flyttar. Förvara dörrarna så att de inte blir skadade, t.ex. i ditt lägenhetsförråd.

E-faktura

Bjurholms kommun kan erbjuda dig som gör dina bankärenden på internetbank att betala dina fakturor elektronisk. Istället för en pappersfaktura med ett inbetalningskort kan du få räkningen som en e-faktura, dvs elektronisk presenterad direkt till din Internetbank. Där kan du titta på fakturan på skärmen och sedan klicka för att godkänna betalningen. Det innebär att du slipper knappa in bankgironummer, OCR-nummer, datum och belopp.

För att ansluta till e-faktura loggar du in på din Internetbank och väljer funktionen ”Anmäl e- faktura”. Om kontoinnehavaren är annan person än fakturamottagaren är det viktigt att även fakturamottagarens personnummer och namn anges.

El/hybrid bil

Det är inte tillåtet att ladda elbilens batteri från ett vanligt uttag, varken i garage, via elstolpe på parkeringen eller från eluttag i gemensamma utrymmen/carport.

Att ladda en elbil i ett vanligt uttag kan innebära allvarliga säkerhetsproblem då det inte är dimensionerat för hög belastning under lång tid och detta ökar då brandrisken.

I Bjurholms kommuns hyresfastigheter är det idag inte förberett för att kunna ladda elbilar men vi kan hänvisa till laddstationen som finns placerad på Storgatan 2, fd "BiLevis"

Entréer

Entréer, trapphus, källar- och vindsgångar måste vara fria från saker så att brandkår, ambulans- och räddningspersonal kan komma fram. Dessa utrymmen får därför inte användas till förvaring.

Felanmälan

Vårt mål är självklart att du skall vara en nöjd hyresgäst hos oss och att lägenheten och dess utrustning skall fungera till din fulla belåtenhet. Trots förebyggande insatser från oss är det ofrånkomligt att det ibland uppstår fel och brister som måste ordnas, en del saker omedelbart, medan andra kan vänta några dagar.

Du anmäler fel och brister enligt nedan:

Vardagar, ordinarie arbetstid telefon: 0932-141 14
Jourtid (ej ordinarie arbetstid) Anmäl endast akuta fel, som ej kan vänta till nästföljande arbetsdag. Telefon: 0932-141 14

Vår upplysningstjänst handlägger ditt ärende vardagar mellan kl. 08.00-16.00. Vi har som målsättning att åtgärda anmälda fel inom fem arbetsdagar. Ibland kan det ta längre tid om det är något som behöver utredas eller beställas

Behöver du göra en felanmälan angående din bostad ring 0932-141 14.

Vår upplysningstjänst handlägger ditt ärende vardagar mellan kl. 08.00-16.00. Vi har som målsättning att åtgärda anmälda fel inom fem arbetsdagar. Ibland kan det ta längre tid om det är något som behöver utredas eller beställas.

Även vid akuta ärenden gäller samma nummer, 0932-141 14.

Fester

Du är själv ansvarig över att dina grannar inte störs. Prata gärna med dina grannar innan du har fest.

Fläktar

Fläkten ovanför spisen är en viktig del i din lägenhets ventilationssystem, rengör filtret i fläkten en gång i månaden eller oftare vid behov. Diska filtret i vanligt diskmedel eller i diskmaskinen. Övriga ventiler rengörs även, men ändra inte på ventilens inställning, då det kan påverka både din och dina grannars ventilation.

Garage

För att minska brandrisk i flerbilsgarage får du endast förvara 4 stycken däck, produkter för underhåll av fordonet, mindre mängder, ca 5 liter brandfarlig vätska (förvaras oåtkomligt för obehöriga).

Golv

Använd medel anpassat efter golvet vid rengöring och använd mycket små mängder vatten då för mycket vatten kan orsaka skador.

Grillning

Man får inte grilla på balkong, altan, inomhus eller i närheten av huset, på grund utav brandrisken.

Gräsytor

Använd gärna ytorna för lek, spel och gemensamma aktiviteter, men lämna inga saker kvar som kan orsaka hinder eller skador vid gräsklippning.

Ytorna är till för alla som bor där.

Det är inte tillåtet att parkera bilar eller andra fordon på gräsytorna.

Hemförsäkring

Visst har du tecknat din hemförsäkring?

Du måste teckna en försäkring from inflyttningsdatum. Försäkringen kan hjälpa dig om något skulle hända, oavsett om du är drabbad av eller vållande till skada.

Följderna för den som saknar hemförsäkring kan bli allvarliga. Om det till exempel uppstår en vattenskada i fastigheten och vattnet rinner in i din lägenhet och förstör delar av ditt lösöre kan du själv få stå för dina kostnader. Detta även om det inte var du som vållade skadan.

Vi kan därför inte nog betona vikten av att alla har en hemförsäkring!

I en hemförsäkring ingår en så kallad ansvarsdel, denna träder in om någon i din familj eller person på besök hemma hos dig blir vållande till en skada.

Tänk på att:

 1. Du kan bli skadeståndsskyldig om en vattenskada har uppstått hos dig (eller grannen) till följd av att din tvätt- eller diskmaskin inte installerats fackmässigt.
 2. Förvara inte stöldbegärlig egendom på vind eller källare. Vid inbrott kan detta äventyra möjligheten att få ersättning även om du har en hemförsäkring.

Operation märkning

Märkta föremål är svårsålda. Ett bra sätt att göra sina saker mindre stöldbegärliga är att märka dem med exempelvis personnummer. Hos polis och försäkringsbolag kan man låna eller köpa elektriska gravyrpennor eller pennor med ”märkDNA”, man får då också en liten skylt att fästa på dörren.

Gör även gärna en inventarielista, så att du vet vilka föremål du har som är märkta.

Hissar

Hissar har vi i vissa utav våra fastigheter. Man får aldrig blockera hissen eller att hissdörren står på glänt då många är beroende utav att kunna använda den.

Husdjur

Många har husdjur men tänk på att alla inte tycker om dem, en del är allergiska och andra är rädda för dom.

Husdjur får inte vara i tvättstugan.

Hundar ska alltid hållas kopplade inom bostadsområdet och i trapphuset.

Se till att din hund eller katt inte gör sina behov i trapphuset, på gården eller vid barnens lekplatser.

Hyra och betalning

Betala hyran i tid

Det är viktigt att hyran betalas i tid. Du betalar hyran i förskott senast den sista vardagen i varje månad. Om du inte betalar hyran i tid kan du förlora ditt hyreskontrakt. Du bör därför kontakta din hyresvärd så fort som möjligt, om det av någon anledning skulle bli problem med betalningen.

Betalas inte hyran i tid skickas ca en vecka efter förfallodag en betalningspåminnelse därefter skickas ett inkassokrav med lagstadgade inkassoavgifter efter ytterligare en vecka.

Hyresavi via e-faktura

Enklaste sättet är att betala hyran via e-faktura. Hyresavin ser du via på din internetbank. Anmäla detta via din internetbank.

Autogiro - ett enklare sätt att betala din hyra

Väljer du autogiro så dras hyran direkt från ditt konto den sista bankdagen varje månad. Du behöver inte oroa dig för att glömma eller tappa eller glömma bort en betalning. Avi får du sänd till din adress men med information om att beloppet dras via autogiro. Så länge du inte får informatin om ny hyra så dras samma summa varje månad från ditt förvalda konot. Du har möjlighet att stoppa betalningen ifall något inte stämmer på din avi. Anmäl betalning via autogiro i e-tjänst via länk längst ner på sidan.

Inflyttningsdagen

Enlig hyreslagen övertar du din nya lägenhet klockan 12.00 första dagen i månaden, då ditt hyreskontrakt börjar gälla. Om denna dag inträffar på en lördag, söndag eller allmän helgdag har den förra hyresgästen rätt att disponera lägenheten fram till klockan 12.00 närmast följande vardag.

Kontrollera besiktningen
Din nya lägenhet är besiktigad av oss innan du flyttar in. Titta igenom din kopia på besiktningsprotokollet och jämför med lägenhetens skick när du flyttar in. Om du upptäcker några skillnader, kontakta Bjurholms kommun.

Flyttstädad
När du flyttar in skall lägenheten vara ordentligt städad av förra hyresgästen. För att du skall vara säker på att få rättelse måste du anmärka på eventuell dålig städning innan du flyttar in. Kontakta Bjurholms kommun snarast.

Lägenhetsförråd
Till din lägenhet hör ett lägenhetsförråd som du har ansvar för under hyrestiden. Vi ber dig att snarast se till att förrådet blir låst även om du inte förvarar något där. Ett olåst förråd kan lätt bli en obehörig förvaringsplats för skräp och annat som du ansvarar för och måste frakta bort och städa ur den dag som ditt hyreskontrakt upphör.

Internet

Internet ingår inte i hyresavtalet men det finns förberett i lägenheterna. Du tecknar själv ett separat avtal

Kontakta Bjurholms Net vid eventuella frågor, se relaterat innehåll nedan.

Kabel-TV

Basutbud med kanaler ingår i hyran enligt gällande taxa. Utökat utbud kan köpas extra. Mera information om kanaler via länk till Bjurholms Net, se relaterat innehåll nedan.

Källare och vind

Gångar och trappor i källare och vindsutrymmen får inte blockeras då dessa är viktiga utrymningsvägar.

Observera att du aldrig får blockera husets utrymningsvägar.

Lägenhetsförråd

I en del av våra fastigheter så finns det vindsförråd och i en del källarförråd.

Använd ett godkänt lås till just din förrådsdörr och titta gärna till förrådet med jämna mellanrum. Även om du inte ska använda dig utav ditt förråd så lås det. Ett olåst förråd kan lätt bli en obehörig förvaringsplats för skräp och annat som du ansvara för och måste frakta bort och städ ur den dag som ditt hyreskontrakt upphör.

Du som har förråd i källaren bör tänka på att inte ställa dina saker direkt på golvet eftersom golv i källaren ofta blir fuktiga.

Inga motorfordon eller brandfarligt ämnen får förvaras i förrådet av säkerhetsskäl.

Musik

Tänk på att bastoner och vibrationer hörs genom stora delar av huset. Tänk på att även din tv kan vara störande om ljudet är för högt.

Måla och tapetsera

Du som hyresgäst har rätt att måla/tapetsera och utföra jämförbara arbeten i lägenheten på ett fackmannamässigt sätt, i neutrala färger, under förutsättning att det inte sänker bruksvärdet. Därutöver får förändringar inte utföras i lägenheten utan hyresvärdens skriftliga medgivande.

Nycklar

När du flyttar in hos oss så får du tre nycklar till din dörr och sedan kan det tillkomma fler till tvättstuga, motorvärmare osv. Dessa ska alltid återlämnas sedan vid flytt.

Tappar du bort en nyckel så får du själv ersätta den och pris är beroende av nyckelmodell. Anmäl alltid direkt till oss om du tappat en nyckel.

Paraboler

Du får inte göra ingrepp på fasaden för att t.ex. installera parabol, eventuella följdskador eller behov av återställande kommer att debiteras dig, kontakta fastighetssamordnare/fastighetschef för ev. skriftlig tillåtelse.

Parkering

Du hyr din parkeringsplats på samma sätt som du hyr lägenheten, du får en anvisad plats.

Fordonet som parkeras ska vara försäkrat och i körbart skick.

Parkeringsplatsen får enbart användas för uppställning av fordon.

Tvätt av bil får inte ske på parkeringsplatsen.

Platsen får inte överlåtas eller hyras ut i andra hand.

Om hyresvärden påpekar att fordonet behöver flyttas eller på annat sätt tas om hand ska kontraktsinnehavaren skyndsamt åtgärda påpekandet.

Det är enligt lag förbjudet att lämna strömförande kabel kvar i eluttaget för motorvärmare, dom kan komma att beslagtas.

Du ansvarar själv för snöröjning på din parkeringsplats/carport och framför ditt garage.

Persienner

Persienner ingår inte i lägenhetsstandarden utan du ansvarar själv för underhållet av de persienner som finns i din lägenhet. Om du väljer att sätta in nya så ska dessa monteras på ett korrekt sätt.

Rengöringsmedel

De rengöringsmedel du använder ska vara anpassat efter det som du vill rengöra. Starka medel kan skada vissa ytor i din lägenhet vilket kan göra att du blir ersättningsskyldig.

Rökning

Du får inte röka vid entréer, lekplatser, i trapphus, hissar, tvättstugor, torkrum eller i andra gemensamma utrymmen i våra fastigheter.

Sandning

Sandning sker på gemensamma ytor. Det vill säga att trappuppgångar och entréer där flera hyresgäster använder samma ingång sandas av kommunen.

Hyresgäst med egen entré skall själv sanda utanför sin ingång.

Hyresgästen sandar själv sin parkeringsplats, framför sin carport och utanför sitt garage.

Sandning gångväg och entréer
Vardag: Sandning ska vara utförd senast klockan 10.00 helgfri vardag.
Kväll och helg: Det finns utplacerade sandlådor/hinkar runtom i våra bostadsområden som du själv kan ta sand ifrån om du vill sanda lite extra.

Hör gärna av dig till oss om ni upplever att det behöver sandas mer på särskilda platser.

Vid onormala snömängder kan eventuella inställelsetider avvika från ovan, samt att arbete kan ske även utanför ordinarie arbetstid.

Vem gör vad?
Skottning och sandning sker på gemensamma ytor. Det vill säga att trappuppgångar och entréer där flera hyresgäster använder samma ingång skottas av kommunen.

Slitage

När du flyttar från din lägenhet kommer vi att göra en besiktning som bland annat kontrollerar om någon del av slitaget är onormalt. För onormalt slitage blir du ersättningsskyldig.

Snöröjning

Skottning sker på gemensamma ytor. Det vill säga att trappuppgångar och entréer där flera hyresgäster använder samma ingång skottas av kommunen.

Hyresgäst med egen entré skall själv skotta utanför sin ingång.

Hyresgästen skottar själv sin parkeringsplats, framför sin carport och utanför sitt garage.

Under vinterhalvåret kan snö och halka påverka framkomligheten på gångbanor, parkeringar, vid entréer med mera. Vår ambition är att snöröja så snabbt det går, så att framkomligheten på våra områden blir så bra som möjligt.

Vägar, gator och parkering
Avseende de större ytorna, så som vägar och parkeringar har Bjurholms kommun upphandlat en entreprenör som snöröjer med maskin. I avtalet finns särskilt satta kriterier med inställelsetid samt prioriteringsordning. Generellt så gäller att vid en snömängd på 5-10 cm skall det vara åtgärdat och snöröjt inom ca 6 timmar (avvikelser kan förekomma).

Snöskottning gångväg och entréer
Snöskottning
Vid snömängd överstigande 8-9 cm kallsnö, alternativt 6 cm blötsnö påbörjas skottning.
Vardag: Skottning ska vara utförd senast klockan 12.00 helgfri vardag.
Kväll och helg: Skottning påbörjas nästkommande vardag.

Vid onormala snömängder kan eventuella inställelsetider avvika från ovan, samt att arbete kan ske även utanför ordinarie arbetstid.

Vem gör vad?
Skottning och sandning sker på gemensamma ytor. Det vill säga att trappuppgångar och entréer där flera hyresgäster använder samma ingång skottas av kommunen.

Broar och dylikt som går till en enskild hyresgäst skottas av hyresgästen själv. Hyresgästen skottar själv sin parkeringsplats/carport och framför sitt garage, även balkong skottas av hyresgästen.

Vi maskinsröjer därefter hyresgästens ansvar. Finns det hinder i vägen för maskinröjningen så kommer platsen att förbli oskottad.

Spishäll av keramiskt glas

Om socker eller mat med hög sockerhalt spills över en keramisk kokplatta som är varm, torka omedelbart bort det eller ta bort det med en rakbladsskrapa, även om matlagningszonen fortfarande är varm. Detta föra att förhindra skador på hällens keramiska yta. Använd inte rengöringsmedel eller andra rengöringsmedel för att rengöra en varm glaskeramikhäll eftersom detta kan skada ytan. Var försiktig så att du inte bränner dig på den varma ytan.

Studsmatta och pooler

Det är inte tillåtet att sätta/ställa upp studsmattor, pooler eller andra lekredskap så som egna ruschkanor, gungor m.m. på vår mark. Då vi som markägare står som ytterst ansvarig för de skador som kan uppkomma vid användning utav dessa. Sedan så försvårar det dessutom skötsel av våra grönområden. Men använd gärna de lekparker som finns inom området.

Störningar

När man bor i en fastighet med flera lägenheter måste man acceptera ljud som hör till ett normalt liv.

Men mellan 22.00-06.00 så får man tänka på att vara tystare, inte tvätta eller spela hög musik mm.

Störningsärenden

Vid störningar från grannar, som till exempelvis hög ljudnivå eller dylikt, kontakta Bjurholms kommun nästföljande arbetsdag.

Anmäl via i e-tjänst Lämna synpunkter till kommunen som du hittar via länk längst ner på sidan.

Trapphus

Det är inte tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar eller annat som hindrar framkomligheten i trapphuset. Det är inte heller tillåtet att röka i trapphuset.

Ett trevligt trapphus gör ett gott intryck, både på dig själv och på dina besökare. Hjälp till att hålla trapphuset rent och snyggt.

Tvättmaskin

Om det är möjligt så får du ha egen tvättmaskin i lägenheten men kontakta oss för vidare information inköp/installation, inkoppling ska ske av fackman utsedd utav Bjurholms kommun efter skriftligt godkännande.

Man får inte tvätta mellan kl 22.00-06.00 eftersom vibrationerna från centrifugeringen kan störa dina grannar.

Tvättstuga

Du har möjlighet att utnyttja fastighetens tvättstuga där det finns, en förmån som ingår i hyran för din lägenhet. Rätten att utnyttja tvättstugan förutsätter dock att du är noga med att följa anvisningar och regler.

 • Du bokar tvättstugan genom att låsa fast din bokningscylinder för den aktuella tvättiden på bokningstavlan.
 • Torkrummen (ej torkskåp och torktumlare) får användas längst 1 timme efter tvättidens slut.
 • Följ bruksanvisningen för respektive maskin som du använder i tvättstugan.
 • Gör rent maskiner, golv och andra ytor och utrymmen som du har använt.
 • Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i när du skall tvätta.
 • Sätt tillbaka din bokningscylinder i parkeringsläget.

Den som uppenbart bryter mot dessa anvisningar och regler, eller orsakar skada på maskiner och annan utrustning blir ersättningsskyldig.

Upplåsning

Om du låst dig ute eller tappat din nyckel kan du få hjälp med att få din dörr upplåst dygnet runt.

Kontakta oss på telefon 0932-141 14

Var medveten om att du behöver identifiera dig med ditt körkort eller dylikt.

Du kommer att debiteras 500 kr dagtid, kvällar och helger 1500 kr.

Uppsägning av lägenhet

När du ska flytta är det en del att hålla reda på. Först ska du säga upp ditt hyresavtal. Uppsägningstiden är 3 månader och räknas från månadsskifte närmast efter uppsägningsdagen. Uppsägningstiden för dödsbo är 1 månad.

Om du har en garageplats eller parke­ringsplats måste du i vissa fall säga upp dessa avtal separat.

Observera att du är skyldig att fortsätta betala din hyra under uppsägningstiden. Som hyresgäst är du skyldig att ha elabonnemang fram till utflyttningsdagen även om du flyttar tidigare. Kom även ihåg att göra adressändring.

Vid uppsägning får du en bekräftelse som visar vilken dag ditt hyresavtal upphör. Exempel: Säger du upp lägenheten den 3 maj, betalar du sista hyran den 31 juli och frånträder lägenheten senast 30 augusti. Du får även meddelande om när besikting av lägenheten kommer att ske samt en checklista som stöd inför flyttstädning.

E-tjänst för Uppsägning av bostad via länk längst ner på sidan.

Utflyttning

Anmäl ny adress

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan. Denna gör du till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Länk hittar du längst ner på sidan. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift. Länk hittar du längst ner på sidan.
I övrigt måste du själv anmäla ändrad adress till föreningar, försäkringsbolag, banker, tidningar, vänner och bekanta osv.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr eller på ditt hyreskontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Besiktning

Besiktningstid skickas till dig vid mottagandet av uppsägningen.

Flyttstäd
Lägenheten ska vara i så bra skick som möjligt när du flyttar ut. För att nästa hyresgäst ska kunna trivas och flytta in utan ytterligare städning är det viktigt att du är noggrann.

Om flyttstädningen inte är godkänd riskerar du att få betala kostnaderna för att anlita ett städföretag.

Checklista flyttstäd hittar du längs ner på sidan

Visning av lägenheten
När du sagt upp din lägenhet så måste du enligt lag vara beredd på att visa den lägenhet du ska flytta från för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig. Information får du i samband med uppsägningen.

Lämna tillbaka nycklar
Alla nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar. Det gäller även nycklar till exempel­vis förråd, tvättstuga och motorvärmare. Om inte alla nycklar lämnas in kan du bli skyldig att betala vad det kostar för hyres­värden att byta lås.

Nycklarna ska lämnas senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyresavtalet gått ut.

El, telefon och internet/bredband

När du flyttar måste du dels teckna ett elabonnemang på den nya adressen, dels avsluta ditt gamla abonne­mang på den förra adressen. Kontakta din elleverantör för mer information.

Om du har telefonabonne­mang på en fast telefon i din lägenhet behöver du även anmäla flytt av det.

Kom också ihåg att säga upp eller flytta ditt internet-/bredbandsabonnemang om du har ett sådant. Kontakta din telefonoperatör och din internetleverantör för mer information.

Utrustning

Viss utrustning är standard i din lägenhet och ska lämnas kvar när du flyttar, t.ex. hatthylla, gardinfästen, takuttag, toalettpappershållare och badrumsskåp.

Ventilation

Rengör kring ventiler, men ändra inte på ventilens inställning då det kan påverka både din och dina grannars ventilation.

Vräkning

Vi kan i vissa fall tvingas säga upp boende från våra lägenheter det sker när den boende uppenbart och upprepade gånger bryter mot våra oreningsregler eller missbrukar sitt hyreskontrakt. Om du inte betalar hyran i tid är det också grund för uppsägning