Återvinningsstationer

Återvinningsstationer (ÅVS) för insamling av hushållens utsorterade returpapper och förpackningar finns i Agnäs, Balsjö, Bjurholms tätort samt vid Återvinningscentralen, Kyrktjärn.

Återvinningsstationer är avsedda för hushållsabonnenter. Här lämnas förpackningar och returpapper kostnadsfritt. Dessa avfallskategorier omfattas av producentansvar enligt förordningarna SFS 2006:1273 samt SFS 1994:1205.

Enligt förordningarna SFS 2006:1273 och SFS 1994:1205 ska returpapper och förpackningar sorteras ut från det övriga hushållsavfallet och avlämnas för återvinning.

Till returpapper räknas bland annat tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper. Förpackningar som avlämnas ska vara ursköljda och torra.

Till förpackningar räknas kartonger och andra förpackningar av wellpapp, hårdplast, mjukplast, metall, färgat och ofärgat glas.

I Bjurholms kommun finns återvinningsstationer lokaliserade på följande ställen:

  • Agnäs, längs väg 353 vid Öre älv (på samma sida som rastplatsen)
  • Balsjö, bredvid ICA-butiken
  • Bjurholms tätort, bakom konsumbutiken
  • Återvinningscentralen (ÅVC), Kyrktjärn

Ansvarig för återvinningsstationerna är FTI- Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Felanmälan på återvinningsstationer

Tel: 0200-88 03 11

Måndag–fredag, kl.08.00-20.00 och lördag och söndag, kl.10.00-16.00

Återvinning, frågor och synpunkter

Tel: 0200-88 03 10, måndag–torsdag, kl.08.00-17.00, fredagar, kl.08.00-16.00
Stängt för lunch, kl.11.30-12.30

Producentansvar (för företag)

Tel: 0200-88 03 10, måndag – torsdag, kl.09.00-16.00, fredagar, kl.09.00-15.00
Stängt för lunch, kl.11.30-12.30