Återvinningsstationer

Återvinningsstationer (ÅVS) för insamling av hushållens utsorterade returpapper och förpackningar finns i Agnäs, Balsjö, Bjurholms tätort samt på Industrivägen 5 utanför grindarna till kommande Återvinningscentral.

Återvinningsstationer är avsedda för hushållsabonnenter. Här lämnas förpackningar och returpapper kostnadsfritt. Dessa avfallskategorier omfattas av producentansvar enligt förordningarna SFS 2006:1273 samt SFS 1994:1205.

Enligt förordningarna SFS 2006:1273 och SFS 1994:1205 ska returpapper och förpackningar sorteras ut från det övriga hushållsavfallet och avlämnas för återvinning.

Till returpapper räknas bland annat tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper. Förpackningar som avlämnas ska vara ursköljda och torra.

Till förpackningar räknas kartonger och andra förpackningar av wellpapp, hårdplast, mjukplast, metall, färgat och ofärgat glas.

I Bjurholms kommun finns återvinningsstationer lokaliserade på följande ställen:

  • Agnäs, längs väg 353 vid Öre älv (på samma sida som rastplatsen)
  • Balsjö, bredvid ICA-butiken
  • Bjurholms tätort, bakom konsumbutiken
  • Industrivägen 5, utanför grindarna till kommande ÅVC

Ansvarig för återvinningsstationerna är Bjurholms kommun.

Felanmälan på återvinningsstationer

Tel: 0932-141 14 eller via webbplatsen sopor.nu där du söker fram den aktuella stationen och fyller i ett formulär.