Delat kärl för mat- och restavfall

För att kommunen ska kunna medge gemensam behållare för avlämning av hushållsavfall (mat- och restavfall) från permanent en- eller tvåfamiljshus gäller följande:

  • Bestämmelserna i Bjurholm kommuns lokala renhållningsföreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas.
  • Fastighetsägarna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg, maximalt tre (3) hushåll.
  • Olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår.
  • En av fastighetsinnehavarna ska vara fakturamottagare samt huvudansvarig för tillsyn, skötsel och underhåll enligt dessa föreskrifter. Det är alltså en som blir fakturerad för kärl- och viktavgiften, övriga abonnenter får endast faktura för grundavgiften. Hur betalningen mellan hushållen delas upp får abonnenterna själv bestämma.
  • Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda eller om en av fastigheterna byter ägare.

Ansökning via e-tjänst nedan