Plockanalyser

Plockanalys är en metod för att karaktärisera avfall vilket innebär att avfallet handsorteras i olika fraktioner.

Dessa vägs separat och en procentuell avfallssammansättning kan beräknas. Genom plockanalysen får man fram det underlag som krävs för att förändra eller utvärdera ett insamlingssystem.

Plockanalys Västerbotten 2020. Pdf, 3.3 MB.