Skrotbilar

Uttjänta bilar omfattas av producentansvar, enlig förordningen om producentansvar för bilar (SFS 2007:185) samt bilskrotsförordning (SFS 2007:186).

Detta innebär bl.a. att det inte längre finns någon skrotpremie att uthämta. Bilproducenterna, BIL Sweden, har en skyldighet att se till att deras bilar kan återvinnas på ett miljöklokt sätt. Deras gemensamma mottagningssystem för skrotbilar i Sverige heter Bilretur.

När det är dags att skrota din bil är det viktigt att den tas om hand av en auktoriserad bilskrot. I annat fall finns risken att bilen fortsätter vara registrerad på senaste ägaren samtidigt som bilen t.ex. går på export.

När du ska skrota bilen hänvisar vi till närmsta bildemonteringsanläggning. Ta med det senast utfärdade registreringsbeviset samt legitimation. Behövs transport av skrotbilen kan demonteringsanläggningen ordna detta. Ring dem för mer information.

Västerbottens Bildemontering AB, Spårvägen 24, Umeå, 090-771 756

Lycksele Bildemontering AB, Karossvägen 4, Lycksele, 0950-121 40