Avslutade projekt

Utbyggnadsområden som genomförts i samarbete med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling under tiden 2016-2019.

Logo - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Högås

Utbyggnadsområde Högås innefattar byarna Högås, Mellanå och Lill-Vännäs och cirka 30 fastigheter som anslutit sig eller har möjlighet att efteransluta sig till Bjurholms stadsnät.

Utbyggnaden har bekostats med hjälp av delfinansiering från Jordbruksverket i Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Bjurholms kommun.

Området färdigställdes år 2021.

Kartbild Högås

Nyby

Utbyggnadsområde Nyby innefattar byarna Nyby, Önskanäs och Älskanäs och cirka 35st fastigheter som anslutit sig eller har möjlighet att efteransluta sig till Bjurholms stadsnät.

Utbyggnaden har bekostats med hjälp av delfinansiering från Jordbruksverket i Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Bjurholms kommun.

Området färdigställdes år 2020.

Kartbild Nyby

Provåker

Utbyggnadsområde Provåker innefattar byarna Inre-Sunnanå, Provåker, Inre-Öreström, Öreström och Öreborg och cirka 40 fastigheter som anslutit sig eller har möjlighet att efteransluta sig till Bjurholms stadsnät.

Utbyggnaden har bekostats med hjälp av delfinansiering från Jordbruksverket i Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Bjurholms kommun.

Området färdigställdes år 2020.

Kartbild Provåker

Slättmark

Utbyggnadsområde Slättmark innefattar byarna Slättmark, Solberg och Västomån och cirka 25 fastigheter som anslutit sig eller har möjlighet att efteransluta sig till Bjurholms stadsnät.

Utbyggnaden har bekostats med hjälp av delfinansiering från Jordbruksverket i Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Bjurholms kommun.

Området färdigställdes år 2019.

Kartbild Slättmark