Bjurholms Net

Bjurholms Net är Bjurholms egna "stadsnät" med hög prestanda byggt med singelmode fiberoptik som har kapacitet att leverera upp till 1000 Mb/s till slutanvändaren.

Anvisningar Internet och kabel TV

Här kan du ta del av instruktioner hur du kopplar upp dig mot Internet och kabel TV.

Bredbandstjänster

Här kan du ta del av de bredbandstjänster som finns.

Bredbandstjänster

Bredbandstjänster

Avgift

Nätavgift (per ansluten fastighet)

290 kr per månad

Bredbandstjänst Internet – 100 Mbit/s

89 kr per månad

Bredbandstjänst Internet – 250 Mbit/s

120 kr per månad

Bredbandstjänst Internet - 500 Mbit/s

215 kr per månad

Kabel-TV via fiber (basutbud)

148 kr per månad

Övriga tjänster

Övriga tjänster

Avgift

Återaktivering efter avstängning (bredband)

500 kr

Återaktivering efter avstängning (Kabel-TV)

500 kr

Serviceavgift (vid återkommande besök)

250 kr per besök

Fritids abonnemang (nätavgift)*

187 kr per månad, kvartalsvis

*Dispens
En abonnent som äger en fritidsbostad kan begära sänkt nätavgift om bostaden inte nyttjas under en sammanhängande tid av minst åtta (8) månader. I dessa fall slopas även återkopplings avgiften.

Efteranslutning bredband

Privatpersoner och företag kan ansluta sig till kommunens fibernät, Bjurholms Net.

Man får själv bekosta arbetet med att gräva, lägga ner slang och teckna markavtal med berörda markägare och återställa marken, allt enligt ”Byalagskonceptet” se punkt 14 i kommunens Bredbandsstrategi.

Bjurholms Net står med material och beställer blåsning av fiber efter det att kanalisationen är nergrävd till närmsta kopplingspunkt. Detta bekostas med hjälp av anslutningsavgiften, ingen extra avgift tas ut för detta.

Anslutningsavgift för bredband är 18 000kr per anslutning och att allt ingår, även grävning upp till 150m mot närmsta anslutningspunkt. Offert ges vid anslutningar som är längre än 150m från närmsta anslutningspunkt.

Gräv och förläggningsmetoder

Kabel TV och kanalplan

Vid installation av Kabel TV via fiber installeras en extra mediaomvandlare eller så byts den gamla mot en kombinerad mediaomvandlare. Första uttaget ingår i anslutningsavgiften, med placering max 2 m från mediaomvandlaren, önskas fler uttag installeras det i mån av tid och mot extra kostnad.

Kanalplan

Bjurholms kommun erbjuder samma kanalutbud Pdf, 1.4 MB. som Vännäs kommun.

Ansök om kabel TV via vår e-tjänst: Ansök om kabel TV Länk till annan webbplats.

Tjänsteleverantörer

Avtal tecknas alltid i första hand med BjurholmsNet. För att kunna nyttja Internet tecknas även ett avtal med någon av våra tjänsteleverantörer.

Internetleverantörer