Kollektivtrafik

Bjurholms kollektivtrafik är anpassad till behovet av skolskjutsar. Alla har möjlighet att åka med de kommunala linjerna som trafikerar byarna runt om i kommunen, även om de främst används av skolelever.

Busstrafik

Kommunala linjer

Linje 113 Bredträsk – Bjurholm

Linje 142 Örträsk – Bjurholm

Linje 145 Bastuträsk – Brännland – Vitvattnet – Bjurholm

Linje 155 StrömBjurholm

Linje 144 AgnäsNordmaling - Bjurholm

Trafiken går endast skoldagar.

Kontakt; Skolskjutshandläggare 0932 140 46 

Kontakt; Kollektivtrafikhandläggare 0932 140 15

Hållplats och väderskydd

Placering av hållplatser och väderskydd (busskurer) ses fortlöpande över av kommunen.

Felanmälan beträffande hållplats och/eller väderskydd (förstörelse eller annan åverkan) tel: 0932-141 14.

Önskemål om eller synpunkter gällande placering av hållplats och/eller väderskydd

Pendlarparkeringar

För den som pendlar och bor utanför Bjurholm finns möjligheten att ta bilen till busstationen och därifrån åka vidare med buss.

Det finns två avgiftsfria pendlarparkeringar med avgiftsfria motorvärmare. En ligger vid busstationen och har plats för nio bilar och den andra ligger vid före detta värdshuset och har tolv parkeringsplatser

Ringbil - beställningstrafik

Ringbilar är ett komplement till linjetrafik i kommunen och syftar till att tillhandahålla serviceresor till kommunens centralort för befolkningen på landsbygden. Ringbil beställs dagen innan planerad resa via Reseservice.

R 574 Bjurholm Mellanå – Lill Vännäs – Tobiero
R 575 BjurholmNäsland – Högland – Ström – Storarmsjö – Västansjö
R 576 - Agnäs – Bjurholm
R 577 BjurholmLillarmsjö – Bastuträsk
R 578 StennäsBredträsk – linje 113 (Bjurholm)
R 579 BjurholmVitvattnet – Brännland