Slamtömningssäsong

Ordinarie slamtömningsperiod är från maj till och med november. De som har slamtömning två gånger per år kommer att få brunnen tömd i maj och i november. Övriga ordinarie slamtömningar kommer att ske enligt schema från juli till oktober månad.

SMS- avisering

Vid SMS- avisering får du ett meddelande i din mobiltelefon cirka 10 dagar innan slambilen kommer. Avisering via SMS går till dig som är folkbokförd på den fastighet där slamtömning ska ske och är över 16 år. Du som inte har ett mobilnummer får ett röstmeddelande via din fasta telefon.

Om du har ett oregistrerat kontantkort, skyddat nummer, äger ett fritidshus i kommunen eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra SMS automatiskt.

Vill du ha SMS- avisering i din mobiltelefon måste du:

Registrera mobilnummer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förebyggande spolning meddelas innan ordinarie tömning

Vi kan erbjuda förebyggande spolning i samband med ordinarie slamtömning. Vilket innebär spolning av infiltration och/eller spolning av ledningen mellan hus och slambrunn. Spolning av ledning inomhus eller faktiska stopp innefattas inte.

För att vi ska veta vilken utrustning bilen behöver ha med sig när den kommer till dig så måste vi få veta det innan slamsäsongen börjar. Kontakta kommunen under vårvintern om du vill ha en förebyggande spolning vid ordinarie tömning av din slambrunn.

Kommer slambilen fram?

En bra transportväg fram till brunnen är viktig då slambilarna är stora och tunga, drygt 20 ton. Att en personbil kan ta sig fram är ingen garanti för att slambilen kan det eftersom slambilen är bredare, högre och tyngre.

Det är alltid chauffören som gör den professionella bedömningen om vägen är farbar när det är dags att tömma. Vet du att vägen är dålig meddela kommunen i god tid innan slamtömning ska utföras, då kan slambilen avvakta med att tömma din brunn tills vägen är farbar.

Kan slambilen inte utföra sitt uppdrag kommer framkörningsavgift enligt gällande taxa att debiteras.

Har du en sluten tank?

Har du en sluten tank måste du själv beställa tömning hos kommunen, ring eller mejla så blir din tank tömd inom åtta dagar.

När tanken är tömd får du ett SMS från slambilen. Tänk på att fylla vattenlåset med vatten så snart som möjligt så att det inte börjar lukta illa i huset.

Ska du gräva om din nuvarande slambrunn?

Kom ihåg att meddela kommunen i god tid om detta så att vi vet om du ska ha tömt under säsongen eller inte. Får vi inget veta så kommer slambilen att tömma brunnen som vanligt.

Vägrar du tömning när slambilen är på plats, kommer framkörningsavgift att debiteras. Meddela oss även vilken slags brunn du har bytt till eftersom vi behöver veta vilken slambil som vi ska skicka till dig.

Ändra tömningsintervall

Om du vill ändra intervallet på tömningen måste du kontakta kommunen i god tid innan slamtömningssäsongen börjar.

Tänk på att fastboende måste ha tömning av sin slambrunn minst en gång per år och fritidshusboende minst en gång vart tredje år.

Tunga brunnslock

En chaufför som kör slambil kan vissa dagar lyfta 80-90 brunnslock. Är locken väldigt tunga och kanske inte heller har någon lyftanordning, kan chauffören få förslitningsskador och klämskador.

För att förebygga dessa skador arbetar vi för att alla ska byta ut sina tunga lock till lätta glasfiberlock. När en brunn med tungt lock blir tömd, meddelar chauffören det till dig och till kommunen.

Vi skickar sedan ett brev till dig med en uppmaning om att byta till ett lättare lock. Om locket inte är bytt vid nästa tömningstillfälle, debiterar vi dig enligt fastställd taxa.

Brunnen är inte tömd, har ändå fått en faktura

Om ett hinder gör att chauffören inte kan tömma brunnen på grund av exempelvis hinder i vägen eller att vägen inte går att köra på så blir det en så kallad bomkörning.

Det blir det också om de inte får tillåtelse av dig som fastighetsägare att tömma brunnen. Vid en bomkörning får du en faktura på framkörningsavgiften enligt gällande taxa.

Tips inför slamtömning

  • Märk ut var brunnen är med en pinne så att chauffören kan ser var brunnen är.
  • Se till att hela vägen fram till brunnen är rensad från växtlighet, staket och liknande så att chauffören lätt kan ta sig fram till brunnen. Detta gäller även infartsvägen.
  • Se till att vägen är farbar och att bilar upp till 20-30 ton kan köra där. Om den inte är det, meddela oss så får slambilen åka dit när vägen är farbar.
  • Plocka bort eventuella prydnader, blomkrukor och liknande från brunnslocket.
  • Ha inga planteringar runt brunnen.
  • Byt ut det tunga locket till ett lättare som väger högst 15 kg.
  • Har ni en låst bom, öppna den.
  • Har brunnen blivit dåligt tömd, meddela kommunen senast två veckor efter tömningstillfället.