Kommunalt vatten och avlopp

Vatten är en förutsättning för allt liv och är vårt viktigaste livsmedel.

Anslutning till vatten och avlopp

Möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp finns inom det verksamhetsområde som kommunen har upprättat. Vid anslutning till det kommunala nätet gäller vissa regler. Läs mer i ABVA, Kommunala föreskrifter om användandet av den allmänna va-anläggningen

För att täcka nödvändiga kostnader för Bjurholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt VA-taxa.

Ansök via e-tjänst nedan. Efter godkänd och färdigbehandlad ansökan kommer Bjurholms kommun att öppna vattenventilen samt installera vattenmätare.