Kommunalt vatten och avlopp

Vatten är en förutsättning för allt liv och är vårt viktigaste livsmedel.

Anslutning till vatten och avlopp

Möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp finns inom det verksamhetsområde som kommunen har upprättat. Vid anslutning till det kommunala nätet gäller vissa regler.

För att täcka nödvändiga kostnader för Bjurholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt VA-taxa.