Vattenmätare

De som har kommunalt vatten har en vattenmätare installerad. Mätningen av vattnet ger underlag till fakturans rörliga del.

Mekanisk vattenmätare - avläsning

En gång per år vill vi att du läser av vattenmätaren och vi skickar därför ut ett avläsningskort till dig. Det gör vi för att du ska betala för din faktiska årsförbrukning. Det kan innebära antingen en högre eller lägre avgift på följande räkning. Tidigare debiteringar under året har gjorts efter en beräknad årsförbrukning, som bygger på föregående års faktiska förbrukning.

Rapportera via e-tjänst eller på förtryckt kort
Du kan rapporterar in din avläsning via e-tjänst, länk längst ner på sidan eller genom att skicka in avläsningskortet som du får i brevlådan. På brevet finns ett kort som du fyller i och skickar in med posten. Portot är betalt.