Bjurevi, Bäverstigen

På Bjureviområdet längs Bäverstigen finns sedan länge en antagen detaljplan för fortsatt utbyggnad av småhus i Bjurholm. Här finns nu totalt 10 st tomter för ny bebyggelse.

Översikt Bjurevi

Tomterna fördelas via intresseanmälan.

Tomter till salu

Fastighet

Adress

Tomtarea kvm

Pris kr

Släggan 1

Bäverstigen

908

50 000

Släggan 2

Bäverstigen

832

50 000

Släggan 3

Bäverstigen

830

50 000

Släggan 7

Bäverstigen

818

50 000

Släggan 8

Bäverstigen

939

50 000

Släggan 9

Bäverstigen

902

50 000

Kulan 1

Bäverstigen

1 308

50 000

Spjutet 4

Bäverstigen

1 399

50 000

Spjutet 5

Bäverstigen

899

50 000

Brännan 7

Bäverstigen

1 166

50 000


Situationsplan Bäverstigen

Tomtinformation

Tomterna fördelas via intressanmälan och säljs med byggnadsskyldighet. Förutom tomtpriset enligt tomttaxa giltig fr o m 2021-06-01 tillkommer anslutningsavgifter exempelvis för VA, uppvärmning, el, bredband etc.

Villkor

Bjurholms kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende för att förhindra köp i spekulationssyfte.

En överenskommelse om framtida bygglov ska upprättas mellan köpare och säljare. Vilket innebär att köparen ska ha ett godkänt bygglov på marken inom två år efter tillträdesdagen.

Köparen får inte heller, utan säljarens medgivande, överlåta fastigheten till annan innan byggnadsskyldigheten fullgjorts.

Vad säger detaljplanen?

Detaljplaner för området är antagna och medger fristående småhus. Källare och inredd vindsvåning kan på vissa specifika tomter tillåtas men avgörs i ett bygglov.

Intresseanmälan för en tomt

Vill du veta mer eller lämna in en intressanmälan vänd dig i första hand till vår mäklare. Mer information finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.