Österbacka, Smedvägen

På Österbackaområdet längs Smedvägen finns sedan länge en antagen detaljplan för fortsatt utbyggnad av småhus i Bjurholm. Här finns nu totalt 5 st tomter för ny bebyggelse.

Översiktsbild Smedvägen

Tomterna fördelas via intresseanmälan.

Tomter till salu

Fastighet

Adress

Tomtarea kvm

Pris kr

Mekanikern 1

Smedvägen

882

50 000

Mekanikern 2

Smedvägen

900

50 000

Mekanikern 3

Smedvägen

900

50 000

Svarvaren 4

Smedvägen

1 050

50 000

Svarvaren 7

Smedvägen

1 050

50 000


Situationsplan Smedvägen

Tomtinformation

Tomterna fördelas via intressanmälan och säljs med byggnadsskyldighet. Förutom tomtpriset enligt tomttaxa giltig fr o m 2021-06-01 tillkommer anslutningsavgifter exempelvis för VA, uppvärmning, el, bredband etc.

Villkor

Bjurholms kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende för att förhindra köp i spekulationssyfte.

En överenskommelse om framtida bygglov ska upprättas mellan köpare och säljare. Vilket innebär att köparen ska ha ett godkänt bygglov på marken inom två år efter tillträdesdagen.

Köparen får inte heller, utan säljarens medgivande, överlåta fastigheten till annan innan byggnadsskyldigheten fullgjorts.

Vad säger detaljplanen?

Detaljplaner för området är antagna och medger fristående småhus. Källare och inredd vindsvåning kan på vissa specifika tomter tillåtas men avgörs i ett bygglov.

Intresseanmälan för en tomt

Vill du veta mer eller lämna in en intressanmälan vänd dig i första hand till vår mäklare. Mer information finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.