Bygglov

När behöver jag bygglov?

När du ska bygga behöver du oftast ansöka om bygglov. Bygglovet innebär att kommunen bland annat prövar om ditt projekt stämmer överens med omgivningen och gällande detaljplan.

Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa andra ändringar av en byggnads yttre utseende.

Ansök om bygglov via våra e-tjänster/blanketterlänk till annan webbplats

I alla bygg- och rivningsärenden gäller krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Utsortering av bygg- och rivningsavfall gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Reglerna innebär att vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Syftet är att förbättra möjligheterna för återanvändning och återvinning, att uppnå cirkulära
flöden.

Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskydd

Ansök om strandskyddspispens härlänk till annan webbplats

Handläggningstid

Tänk på att söka bygglov i god tid. Enligt plan- och bygglagen har du rätt att få beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas med högst 10 veckor.

Bra och tydlig ansökan/ritningar innebär kortare handläggningstid!

Stöd till dig som söker bygglov

På boverket.se finns det mycket information om när bygglov krävs och vilka krav som ställs på dig som sökande

Boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Som stöd finns det också en sida med de förklaringar av de vanligaste bygglovstermerna för att ge dig ett extra stöd när du gör din ansökan.

Förklaring av bygglovstermer

Kontakt

Kontakta plan och bygg

Telefon: 0932-140 00
E-post: kommunen@bjurholm.se

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
Har du ansökt via e-tjänst skicka dina hanlingar i ärendet via Mina sidorlänk till annan webbplats
E-post: kommunen@bjurholm.se 
(ange diarienummer om du har tillgång till det)