Marklov

Om du ska schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka marklov.

Marklov behövs om du vill ändra höjdläget på markens nivå mer än cirka 50 centimeter och fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Ett exempel på när du behöver marklov är om du ska bygga en stödmur som är högre än cirka 50 centimeter.

Det finns även andra tillfällen när du kan behöva ett marklov. Läs mer om marklov på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om marklov här Länk till annan webbplats.

Kontakta plan och bygg vid frågor
Telefon: 0932-140 00
E-post: kommunen@bjurholm.se

Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskydd

Ansök om strandskyddspispens här Länk till annan webbplats.