Rivningslov

Om du ska riva, flytta eller montera ned en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov. Det gäller till exempel om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom detaljplanerat område.

Kontakta plan och bygg vid frågor
Telefon: 0932-140 00
E-post: kommunen@bjurholm.se

Riva inom detaljplanelagt område

Står byggnaden som du ska riva eller montera ner inom detaljplanelagt område behöver du oftast ansöka om rivningslov. För att påbörja rivning/nedmontering av byggnad måste du få rivningslov och startbesked.

För att veta om din byggnad finns inom eller utanför detaljplanelagt område kan du kontakt plan och bygg telefon: 0932-140 00 eller e-post: kommunen@bjurholm.se

Riva utanför detaljplanelagt område

Står den byggnad du vill riva eller montera ner utanför detaljplanelagt område kan du behöva göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar riva. Vanliga komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus utan historiskt eller kulturhistoriskt värde får du riva utan anmälan.

För att veta om din byggnad finns inom eller utanför detaljplanelagt område kan du kontakt plan och bygg telefon: 0932-140 00 eller e-post: kommunen@bjurholm.se

Så ansöker du om rivningslov eller anmäler en rivning

Du behöver märka ut vilken byggnad du vill riva på en situationsplan. Vid större åtgärder, som rivning av enbostadshus, fritidshus, skolor, industribyggnader och liknande behöver du anlita en kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan.

Certifierad kontrollansvarig hittar du på Boverkets webbplats.
Vill du veta mer om vad en kontrollansvarig gör? Länk till annan webbplats.

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall
Utsortering av bygg- och rivningsavfall gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Reglerna innebär att vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Syftet är att förbättra möjligheterna för återanvändning och återvinning, att uppnå cirkulära flöden.

Gör i ordning de handlingar som ska skickas in

  • Situationsplanen som visar vilken byggnad eller vilken del av byggnaden som ska rivas.
  • Gamla ritningar och ev foto på det som ska rivas.
  • Vid behov – Anmälan om kontrollansvarig (KA)
  • Kontrollplan – Kontrollplan som anger mängd och typ av avfall samt hur det tas om hand
  • Rivning – förslag till kontrollplan Pdf, 226.8 kB.

Skicka in ansökan och handlingar
Skicka in ansökan, situationsplanen, kontrollplanen samt ritningarna.
via vår e-tjänst.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi mottagit ansökan. Om kompletteringar behövs kommer en handläggare att höra av sig till dig.