Återvinningscentral (ÅVC)

Markarbetet är i gång både för området på Smedjan och Verktyget. Entreprenören DRS Mark & Anläggning håller tidsplanen och nya ÅVC beräknas vara klar vid årsskiftet.

Klicka på skissen för att öppna som en PDF.

Skiss ÅVC 231009

Skissbild ÅVC

Nedan visas ett bildspel från arbetsplatsområdet 2023-11-14.

Nedan visas ett bildspel från arbetsområdet 2023-11-01.

Nedan visas ett bildspel från arbetsområdet 2023-10-09.