Brandstation

Illustrationsbild AFRY Ark Studio på nya brandstation

Illustrationsbild från AFRY Ark Studio på nya brandstationen

 • Etapp 1 pågår från nu och till sommaren och hösten 2024.
 • Etapp 2 och 3 planeras under våren, sommaren och hösten 2025.

Bild från 2024-04-17

Nya brandstation med tak och väggar.

Nya brandstationen har nu tak och väggar.

Löpande information om arbetet

 • Sista invändiga gjutningen avslutades torsdag den 18 april.

Planerade arbeten vecka 17:

 • Färdigställer undercentralen för målarna.
 • Vi skivar innerväggar.
 • EL har börjat med sin kanalisation.
 • VENT är på gång att etablera sig.
 • VVS har monterat golvrännor och ska strax köra igång med övrig dragning.

Illustrationsbilder

Bilderna är skapade av AFRY Ark Studio för att få en känsla av hur det kommer att se ut när det är färdigställt.

Illustrationsbild fasad, portar mot Vännäsvägen

Upphandlade entreprenörer

 • Nybos bygg för byggnationer
 • Inlandsluft för ventilationer
 • Olssons vvs för vatten och avlopp
 • Eitech för el
 • Mark och grund för markarbeten