Brandstation

Illustrationsbild AFRY Ark Studio på nya brandstation

Illustrationsbild från AFRY Ark Studio på nya brandstationen

Projekteringen är avslutad och entreprenörer är upphandlade. Etapp 1 med markplanering och grunden till stationsdel/vagnhallen pågår. Även arbete med energihål pågår och ljudstörningar kan förekomma.

Bildspel från 23-11-14

  • Etapp 1 pågår från nu och till sommaren och hösten 2024.
  • Etapp 2 och 3 planeras under våren, sommaren och hösten 2025.

Illustrationsbilder

Bilderna är skapade av AFRY Ark Studio för att få en känsla av hur det kommer att se ut när det är färdigställt.

Upphandlade entreprenörer

  • Nybos bygg för byggnationer
  • Inlandsluft för ventilationer
  • Olssons vvs för vatten och avlopp
  • Eitech för el
  • Mark och grund för markarbeten