Nybyggd skola - Rubinen

En ny skolbyggnad finns nu på Castorskolan, det är fastigheten Rubinen som är placerad ovanför Systembolaget.

Nybyggd skola - Rubinen

Castorskolans elever med personal har flyttat in i de nya lokalerna.

Skolan

Det är en helt ny skola med tre stora, moderna klassrum med tillhörande grupprum, mötesrum, fler toaletter och bättre personalutrymmen.

Utemiljö

Arbetet med delar av utemiljön pågår fortfarande.

2023-08-30

Idag har gräset rullats ut vid Rubinen och lilla kullen är på plats. Det blir så fint med en grönare miljö på skolgården.

Gräsmatta vid Rubinen Foto Helena Eriksson

Foto: Helena Eriksson

Bilder från utemiljö 2023-08-23

Utemiljö del av framsida Rubinen

Utemiljö del av framsida på fastigheten

Utemiljö kortsida Rubinen

Utemiljö kortsida på fastigheten