Nybyggnad skola

En ny skolbyggnad byggs på Castorskolan, det är fastigheten Rubinen som är placerad ovanför Systembolaget som ersätts med en skolbyggnad i ungefär samma storlek.

Under hösten har den gamla bygganden rivits och markarbetet för den nya skolan har genomförts. Plattan har gjutits, väggar och takstolar har kommit upp. Byggnationerna följer tidsplanen.

Castorskolans elever med personal ser fram emot att flytta in i de nya lokalerna hösten 2023.

Planering

Bygget beräknas pågå fram till hösten 2023. Det blir en helt ny skola med tre stora, moderna klassrum med tillhörande grupprum, mötesrum, fler toaletter och bättre personalutrymmen.

Byggstaket är uppsatt runt fastigheten. Vilket innebär att den nedre ingången till skolgården mellan Rubinen och fritidshemmet, som ligger mot Kyrkogatan, kommer att stängas av under byggtiden.

Den entreprenör som genomför arbetet är Nybos Bygg i Bjurholm som även var det enda företaget som lämnade in anbud i den offentliga upphandlingen.