Alternativa P-platser

På grund av byggnation Diamanten är det begränsade parkeringsytor. Vi uppmanar besökare att komma in på området till fots på anvisade platser.

Det finns alternativa P-platser för dig som ska besöka:

  • Gym
  • Castorhall
  • Simhall
  • Bowling
  • Folketshus
  • Biblioteket

Alternativa parkeringsplatser:

  • Färgargatan, bakom Coop, (ledningscentralen)
  • Storgatan 7/Brännavägen 1 (före detta posten)
  • Storgatan 9, kommunkontoret