FAS2 - Byggprojektet

Samverkansavtalet övergår nu till totalentreprenörskontrakt och vi går över till FAS 2 som är själva byggprojektet som förväntas ta cirka 18 månader.

Översiktsvy - Arkinova

Bjurholms kommun och NCC Sverige AB har nu signerat totalentreprenörskontrakt med en kontraktssumma som ligger inom kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget på 210 miljoner kronor. Här kommer byggprojektet redovisas löpande.

Viktigt att respektera avstängningarna!

Ny Bussangöring

Vecka 9

Arbetet med nya bussangöringen fortsätter under vecka 9.

Kartbild arbete DIamanten vecka 9

Karta över arbetsområde vecka 9

 • Schaktarbeten nere i Ravinen med grävmaskin.
 • Förlänga betongtrumma i botten på ravinen.
 • Fortsätta tjältina den befintliga gamla vägen parallellt med badhuset.
 • Gräva ur tjältinade ytor.

Vecka 8

Arbetet med nya bussangöringen fortsätter under vecka 8.

Kartbild arbeten vecka 8

Karta över arbetsområde vecka 8

 • Schaktarbeten nere i ravinen med grävmaskin.
 • Förlänga betongtrumma i botten på ravinen.
 • Fortsätta tjältina den befintliga gamla vägen parallellt med badhuset.
 • Schakta ur redan tjältinade ytor från föregående vecka.

Vecka 7

Arbetet med nya bussangöringen kommer att påbörjas under vecka 7.

Kartbild arbetsområdet vecka 7

 • Trädfällning.
 • Stängsling i området runt ravinen längs badhuset.
 • Alltefter trädfällning blir klar, kommer vägen förberedas med att tina tjäle, inför att gräva ur bussgatan. Hantera en del snö i ravinen och riva stubbar. Går allt bra påbörjas rivningen av jordkällaren i slutet på vecka 7.

Tomt för placering av Diamanten

Vecka 9

Arbetet med rivning av husen på Diamanten tomten fortsätter under vecka 9.

Kartbild arbete DIamanten vecka 9

Karta arbetsområde vecka 9

 • För Skolgatan, tjältining för nya läget högspänningskabeln, när tinad sträcka är klar kommer det grävas för kabelgrav, ca 1m djup längsgående kanal.
 • Inhägnad med staket förändras eftersom arbetet förflyttar sig.
 • Från mitt i veckan kommer några parkeringar mot biblioteket tillbaka.
 • På Diamanten tomten pågår rivningen av de gamla husen.

Vecka 8

Arbetet med rivning av husen på Diamanten tomten fortsätter under vecka 8.

Kartbild arbeten vecka 8

Karta arbetsområde vecka 8

 • För Skolgatan, tjältining för nya läget högspänningskabeln, när tinad sträcka är klar kommer det schaktas för kabelgrav, ca 1m djup längsgående kanal.
 • På Diamanten tomten pågår rivningen av de gamla husen.

Vecka 7

Rivning av husen där Diamanten ska byggas påbörjas under vecka 7.

Översikt arbetsområde vecka 7

Karta arbetsområde vecka 7

 • Rivningsarbeten påbörjas.
 • För Skolgatan, kan det bli att lägga ut tjältining för nytt läge HSP-kabel (ca 3m bredd täckmattor).