FAS2 - Byggprojektet

Samverkansavtalet övergår nu till totalentreprenörskontrakt och vi går över till FAS 2 som är själva byggprojektet som förväntas ta cirka 18 månader.

Översiktsvy - Arkinova

Bjurholms kommun och NCC Sverige AB har nu signerat totalentreprenörskontrakt med en kontraktssumma som ligger inom kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget på 210 miljoner kronor. Här kommer byggprojektet redovisas löpande.

Viktigt att respektera avstängningarna!

Ny Bussangöring, löpande information

Veckorna 24-32

  • VA stambyte Rektorsgatan
  • Montage av kantsten
  • Förberedelse för öppning av ny bussangöring 19/8


Kartbild planerade arbeten under veckorna 24-32.

Karta över arbetsområde veckorna 24-32.

Diamanten, löpande information

Veckorna 24-32

  • Betongarbeten i bottenplatta
  • Montage av tegelsocklar
  • Betongväggar på bottenplan
  • Markarbeten för huset
  • VA stambyte
Kartbild planerade arbeten under veckorna 24-32.

Karta arbetsområde veckorna 24-32.