Vad är projekt Diamanten?

Projekt Diamanten är förslag till en ny byggnad i Bjurholm som omfattar 40 platser för vård- och omsorgs-boende, lokaler för hemtjänsten, en förskola med plats för ca 90 barn fördelade på sex avdelningar, ett produktionskök och en skolmatsal. Köket ska producera upp till 550 luncher per dag och 120 middagar. Matsalen ska ha utrymme för minst 150 gäster.

Idéskiss byggnad Diamanten baksida

Idéskiss byggnad Diamanten baksida

Idéskiss byggnad Diamanten

Idéskiss byggnad Diamanten