Radon

Radon är en radioaktiv gas som du bör känna till. Den är osynlig, luktar inte men kan ändå finnas där.

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer, därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som olägenhet för människors hälsa.

Mät radon i ditt hus

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Mätningarna ska utföras under eldningssäsong, normalt 1 oktober till 30 april. Om du bor i ett område där man vet att radonhalten i marken är hög bör du absolut mäta. Likaså om du misstänker att ditt hus är byggt av blåbetong.

Radonmätning kan beställas av något av de företag i Sverige som är ackrediterade att genomföra radonundersökningar. Laboratorier som är ackrediterade för mätning av radon i luft listas hos Swedac.