Sotning

Bjurholms kommun utgör ett sotningsdistrikt och verksamheten bedrivs i entreprenadform.

Dispens för egen sotning

Fastighetsägare kan ansöka om dispens för egen sotning på sin fastighet, om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kontaktuppgifter
Patrik Johansson
Tel: 070-999 25 14

VB Sot Aktiebolag (Vännäs-Bjurholm Sotarn AB)
Patrik Johansson
Umevägen 54
911 31 VÄNNÄS
559203-0125

E-post: vbsotaren@gmail.com