Enkätundersökning Valet 2022

Vi gör en undersökning för Dig som har arbetat med valet 2022.

Du kan i fritextrutorna ange dina förbättrings-/förändringsförslag till nästa val. Undersökningen är sluten och berör endast de som jobbat med valet.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.