När och var kan du rösta

Valet genomförs söndagen den 11 september 2022. Det går även att förtidsrösta varje dag från och med den 24 augusti.

Val till Riksdag, region- och kommunfullmäktige genomförs söndagen den 11 september 2022. Då röstar du i den vallokal som du tillhör. På ditt röstkort står var din vallokal finns. Vallokalen är öppen kl. 08.00-20.00.

Här kan du rösta i Bjurholm

Förtidsröstning

Plats: kommunkontorets reception, Storgatan 9.
Tid: 24 augusti - 10 september
Måndag - fredag kl. 16.00-18.00
Lördag - söndag kl. 10.00-12.00

Plats: Folkets hus, Skolgatan 9.
Tid: valdagen söndag 11 september kl. 08.00-20.00

Valdagen söndag 11 september

Plats: Folkets hus, Skolgatan 9.
Tid: kl. 08.00-20.00

Från och med den 24 augusti kan du förtidsrösta. Du kan då rösta i vilken förtidsröstningslokal som helst. Lokalerna finns i varje kommun, och har olika öppettider. Se valmyndighetens hemsida, för tider i andra kommuner. Du kan förtidsrösta alla dagar från och med den 24 augusti och ända fram till valdagen.

Även du som befinner dig utomlands kan du förtidsrösta, antingen på ambassad eller genom särskild brevröst. Se valmyndighetens hemsida för att läsa mer om det.

För dig som har svårt att ta dig till röstlokal på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning finns det möjlighet till budröstning eller ambulerande röstmottagning. Kontakta valsamordnare för information.

Har du frågor, kontakta valsamordnare
Malin Burström, kvalitetsstrateg
Tel: 0932-141 77
E-post: malin.burstrom@bjurholm.se