Val till Riksdag, kommun och region

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Har du frågor, kontakta valsamordnare
Malin Burström, kvalitetsstrateg
Tel: 0932-141 77
E-post: malin.burstrom@bjurholm.se