Valresultat 2022

Bjurholm hade inför årets val en ny organisation och nya röstningslokaler. I stort sett har vi bara positiva erfarenheter.

Fler och fler väljer att förtidsrösta så till nästa val planerar vi för ett bättre flöde i lokalen och kanske ändrade öppettider för väljarna vid röstning på kommunkontoret.

Valdagens lokal, Folkets hus, där bör flödet ses över och antalet röstningsstationer ökas. De nya reglerna om att ta valsedlar enskilt gjorde att köerna blev längre än vanligt, inte bara i Bjurholm.

För valkansliet och röstmottagarna är lokalerna bra.

Valdeltagande Bjurholm

2022

2018

2014

80,07% (-4,09% från 2018)

84,16% (+1,56 från 2014)

82,57

Vill ni ta del av mer valresultat, valda ledamöter och information om valet kan ni läsa mer i länkarna under relaterat innehåll.

Vi tackar alla röstande för gott tålamod och god stämning trots stundtals långa köer.