Kontakt, frågor och information

Kontakta Bjurholms kommuns dataskyddsombud om du önskar:

  • Rättelse av personuppgift
  • Begäran av överföring (dataportabilitet)
  • Begränsning av personuppgiftsbehandling
  • Begäran av radering gällande dina personuppgifter
  • Begäran av registerutdrag
  • Återkallande av samtycke
  • Invända mot behandling

Mer information

Önskar du begära något av ovanstående från Bjurholms kommun fyll i denna blankett och lämna till kommunkontoret. Obs! Ta med dig legitimation. Har du rätt att begära för andra än dig själv, till exempel som vårdnadshavande, så gör du på samma sätt.

När du önskar rättelse, begäran, begränsning av olika slag måste du kunna styrka din identitet.

För kontakt med Bjurholms kommuns dataskyddsombud:
Adress: Dataskyddsombud, Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se
Telefon: 0932-140 00

Vill du klaga på Bjurholms kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet inom området.
Adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
E-post: imy@imy.se
Webb: Imy.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 08-657 61 00