Ekonomi

Årsplan- mål och budget, delårsrapport och årsredovisning är viktiga kommunala dokument som fastställs av kommunfullmäktige.

Budget, skatt, bidrag och utjämning, årsplaner

En gång per år, i juni månad, fastställer kommunfullmäktige budgetramar för verksamheterna under det kommande året. Då görs också en plan för ekonomin för en period av tre år.

Bjurholms kommuns viktigaste inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den skatt som alla kommunmedborgare betalar varje månad. Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt.

En gång per år tar politikerna ställning till om kommunalskatten ska höjas, sänkas eller vara oförändrad. Kommunen har också några andra viktiga inkomstkällor, t.ex. statsbidrag där staten ger kommunen pengar för att göra vissa saker inom barnomsorg, grundskola, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg.

Det finns också ett system för inkomst- och kostnadsutjämning (kommunalekonomisk utjämning) där kommuner antingen kan få pengar av eller betala in pengar till staten och andra kommuner.

Årsplan- mål och budget

Årsplan med budget 2024 Pdf, 349.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Budget 2023 Pdf, 520.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsplan- mål och budget 2022 Pdf, 575 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsplan- mål och budget 2021 Pdf, 992.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsplaner

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024 Pdf, 88.4 kB.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 Pdf, 67.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024 Pdf, 237.5 kB.

Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2023 Pdf, 157.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2024 Pdf, 50.4 kB.

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2023 Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämnden

Socialnämndens verksamhetsplan 2024 Pdf, 125.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämndens verksamhetsplan 2023 Pdf, 108.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Uppföljning - räcker pengarna

Alla förvaltningar redovisar det ekonomiska resultatet en gång per månad till sin nämnd och till kommunstyrelsen. Politikerna, som bär det yttersta ansvaret för verksamheten, kan på så sätt följa utvecklingen.

I september varje år sammanställer kommunen en delårsrapport med en prognos för hela året. Vid årets slut redovisas helheten i ett årsbokslut. I årsbokslutet går det att läsa om hur pengarna användes och om de räckte till.

Där kan du också läsa om förvaltningarna (tjänstemännen) har genomfört alla de uppdrag som nämnderna och kommunfullmäktige (politikerna) beslutat.

Delårsrapporter

Delårsrapport 2023 Pdf, 752.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 2022 Pdf, 838.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 2021 Pdf, 731.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 2020 Pdf, 1.4 MB.

Årsredovisningar

Varje år görs en årsredovisning för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det ekonomiska utfallet och vad som genomförts under året samt kommunens måluppfyllelse. Bjurholms kommuns årsredovisning innehåller en förvaltningsberättelse där kommunstyrelsen kommenterar det som hänt under året både i kommunen och i omvärlden. Förvaltningsberättelsen innehåller också ett framtidsavsnitt.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2022 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2021 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2020 Pdf, 2.7 MB.

Årsredovisning 2023 i korthet

Varje år görs en årsredovisning för det gångna året. Här kan du ta del av hur pengarna har använts i kommunen under år 2023.

Cirkel på intäkter år 2023.

Intäkter år 2023

Cirkel på kostnader år 2023

Kostnader år 2023

Fördelning intäkter per 100-lapp år 2023

Verksamhet

Kronor

Politisk verksamhet

2 kr

Infrastruktur, skydd mm

13 kr

Fritid och kultur

3 kr

Affärsverksamhet

2 kr

Gemensam administrativ verksamhet

1 kr

Barnomsorg

10 kr

Grundskola

20 kr

Gymnasieskola

9 kr

Vuxenutbildning (inklusive SFI)

1 kr

Särskilt boende

23 kr

Stöd i ordinärt boende

9 kr

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

2 kr

Individ- och familjeomsorg (IFO)

5 kr

Summa

100 kr

E-faktura och autogiro

Bjurholms kommun kan erbjuda dig som gör dina bankärenden på Internetbank att betala dina fakturor elektronisk.
Istället för en pappersfaktura med ett inbetalningskort kan du få räkningen som en e-faktura, dvs. elektronisk presenterad direkt till din Internetbank. Där kan du titta på fakturan på skärmen och sedan klicka för att godkänna betalningen. Det innebär att du slipper knappa in bankgironummer, OCR-nummer, datum och belopp.

Hur får man e-faktura

För att ansluta till e-faktura loggar du in på din Internetbank och väljer funktionen ”Anmäl e- faktura”. Om kontoinnehavaren är annan person än fakturamottagaren är det viktigt att även fakturamottagarens personnummer och namn anges.

Autogiro

Med autogiro dras rätt belopp automatiskt från ditt konto. Du slipper hålla reda på räkningar, förfallodatum och du riskerar inga förseningsavgifter. Även i detta fall innebär det att du slipper knappa in bankgironummer, OCR-nummer, datum och belopp.
Här ansöker du om autogiro Länk till annan webbplats.

Kombinera autogiro och e-faktura

Det går utmärkt att kombinera autogiro och e-faktura. I Internetbanken fungerar e- fakturan då som en specifikation på vad som kommer att betalas automatiskt.

Frågor

Vid frågor till Bjurholms kommun angående e- faktura eller autogiro är du välkommen att kontakt ekonomiavdelningen på e-post: ekonomi@bjurholm.se

Elektronisk fakturering - leverantörer

Den som är leverantör till Bjurholms kommun måste skicka fakturor som elektroniska fakturor. Det är ett lagkrav på e-faktura till offentlig sektor från och med 2019-04-01.

Skicka till oss via Peppolnätverket

För att kunna skicka till oss via Peppolnätverket behöver ni skicka till oss via vår Peppol adress: 0007:2120002833.

GLN- nummer: 7309861005432

Skicka via fakturaväxel/VAN-tjänst

För att kunna skicka elektroniska fakturor till Bjurholms kommun behöver ni vara anslutna till Swedbanks fakturaväxel eller en fakturaväxel som samarbetar med Swedbank.

Bjurholms kommuns krav på fakturan

För att Bjurholms kommun ska kunna ta emot och läsa in fakturan finns följande krav:

  • Giltig referens, som styr fakturan till den person hos Bjurholms kommun som godkänner fakturan.
  • Bjurholms kommun ska kontaktas innan den första fakturan skickas.
  • OBS! enligt lagkravet godtas inte PDF som en e-faktura.

Uppgifter för att kunna ta hand om e-fakturor Länk till annan webbplats.

E-post till: ekonomi@bjurholm.se

Swedbanks fakturaväxel är en s.k. öppen lösning, som erbjuder möjlighet att skicka e-fakturor via följande fakturaväxlar/operatörer:

  • Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Den Danske Bank
  • Tieto, CGI, Strålfors, OpusCapita (fd Itella), Pagero, InExchange, Basware, EVRY, ReadSoft/ExpertSystems, VismaProceedo, ScanCloud/Addett, IntrumJustitia, CrediFlow, EDI Solutions, Logiq, Sproom, Palette

Swedbank.se Länk till annan webbplats.

Revisorernas granskningar

Varje år granskar revisorerna kommunstyrelsen och nämndernas verksamhet. Granskningen utförs enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt kommunens revisionsreglemente. Revisorernas rapporter anslås och publiceras på revisorernas sida.